Upoznajte nas!


Specijalizirani smo u kreiranju digitalnih medija, tiskanih medija, proširene stvarnosti koristiće se jezikom kreativnosti i programiranja a sve kako bi zamišljeni projekti postali živući s nadom u uspijeh.

Postavite pitanje?